Шведов, Е. (1992). Наедине с Горацием. Philologia Classica, 4, 211-214. извлечено от https://philclass.spbu.ru/article/view/8753