Степанов, В. (1992). Влияние поэтики Лукреция на Горация (Hor., S., I, 1). Philologia Classica, 4, 151-159. извлечено от https://philclass.spbu.ru/article/view/8749