Черняк, А. (1992). Хитрый квинквевир (Hor., S., II, 5, 55-57). Philologia Classica, 4, 98-107. извлечено от https://philclass.spbu.ru/article/view/8563