Бударагина, О. В. (2004). Цицерон и взгляды римлян на дикую природу. Philologia Classica, 6, 219-229. извлечено от https://philclass.spbu.ru/article/view/8015