Chernysheva, V. A. (2017). Sappho 1. 1–4 L.-P.: Throne or Patterns?. Philologia Classica, 12(2), 231–233. https://doi.org/10.21638/11701/spbu20.2017.211